This project is read-only.

Bakındur Sözlük 1.6.4

Rating: No reviews yet
Downloads: 17
Released: May 25, 2011
Updated: May 25, 2011 by AdemC
Dev status: Stable Help Icon

Recommended Download

Application Bakındur Sözlük 1.6.4
application, 2475K, uploaded May 25, 2011 - 17 downloads

Release Notes

Yeni Eklenen Özellikler
  • Ctrl ve Fare sağ tuş bileşimi ile aktivasyon
  • Farenin üzerinde bulunduğu kelimeyi tanıma ve buna göre otomatik sonuç getirme. Babylon stili
  • Kararlılık çalışmaları

Reviews for this release

No reviews yet for this release.