This project is read-only.

Bakındur Sözlük v1.1

Rating: No reviews yet
Downloads: 27
Released: Apr 19, 2011
Updated: Apr 19, 2011 by AdemC
Dev status: Stable Help Icon

Recommended Download

Application Bakındur Sözlük v1.1.1
application, 486K, uploaded Apr 19, 2011 - 27 downloads

Release Notes

  • Tema ile ilgili hatalar giderildi.
  • Açılışla ilgili düzenlemeler yapıldı.
  • Hata takibi için debug loglarının tutulması sağlandı.

Reviews for this release

No reviews yet for this release.